EEN GAME OVER SAMENWERKING, CONCURRENTIE EN CONFLICT

LinkXs draait om attitude en skills en wordt gespeeld door mensen met uiteenlopende opleidings- en functioneringsniveaus.

Individuen en teams krijgen binnen een organisatie steeds meer ruimte om hun werk onafhankelijk te organiseren. Dat is niet altijd makkelijk. Het werk moet worden gedaan, maar ook gepland en gemanaged. 

In dergelijke situaties moeten mensen intens met elkaar communiceren, vooral wanneer de onderlinge belangen uiteenlopen: onnodige concurrentie, confrontaties en zelfs conflicten liggen dan op de loer. 

LinkXs is specifiek ontwikkeld om groepen te laten oefenen met zelforganisatie, communicatie en samenwerking. 

In eerste instantie houdt het spel de deelnemers een spiegel voor door negatief gedrag aan te moedigen. Vervolgens biedt het inzicht. Dan zet het spel de teams aan het werk om gezamenlijk tot een succesvolle afronding te komen. 

De ervaringen tijdens dit traject leveren  waardevolle tips op voor de eigen werkpraktijk en het spel verandert van een spiegel in een kijker die zicht biedt op effectiever gedrag. 

Wat bereikt u met LinkXs?​

Linkxs-open-doos.JPG#asset:905

Mensen die LinkXs spelen ontdekken vaak dat zij opereren vanuit hecht verankerde ideeën over samenwerking en andere zaken die van grote invloed zijn op hun werk, manier van communiceren en leiderschap. Ze zijn zich vaak nauwelijks bewust van de krachten die hun leven op die manier beïnvloeden en  daarom wordt daar nooit over gesproken. 

LinkXs biedt een kader en handvatten voor het grondig en veelzijdig analyseren van de samenwerking binnen een team. Waar nodig kunnen zo blokkades worden weggenomen. 

VOOR WIE IS HET?

Linkxs wordt gespeeld door mensen met uiteenlopende opleidings- en functioneringsniveaus. Wel is belangrijk dat de spelers in hun dagelijkse praktijk al op een of andere wijze samenwerken. 

Het spel kan in verschillende situaties worden ingezet, bij voorbeeld als onderdeel van een groter programma, maar ook als op zichzelf staande groepsactiviteit. 

InContext_-136-Lynkxs.jpg#asset:974

HOE WERKT LINKXS?

Linkxs wordt gespeeld in groepen van acht tot twaalf spelers, verdeeld over vier deelgroepen. Elke deelgroep krijgt twee taken om uit te voeren. De benodigde kennis en middelen om die taken uit te voeren worden over de hele groep verdeeld. Deelgroepen hebben daardoor slechts toegang tot een deel van de informatie en moeten het ontbrekende in handen krijgen. De onderlinge communicatie tussen de deelgroepen is zo georganiseerd dat de facilitator van het spel zonder te storen kan observeren. 

De reacties op het spel waren erg positief. Al met al was ik aangenaam verast door het spel en het effect, zeker gezien de korte aanlooptijd die we hadden! Complimenten :)

Raab Karcher - Formule Manager

Meer over LinkXs

Contact: Karin Vrij
Meer over LinkXs