Align game: werken met kernwaarden

Align heeft als doel de kernwaarden van uw organisatie te introduceren of te versterken en het enthousiasme en de intrinsieke motivatie bij deelnemers op te wekken om die kernwaarden in het werk in de praktijk te brengen.

Align heeft als doel de kernwaarden van uw organisatie te introduceren of te versterken en het enthousiasme en de intrinsieke motivatie bij deelnemers op te wekken om die kernwaarden in het werk in de praktijk te brengen.

ORGANISATIE DOELSTELLINGEN REALISEREN

Align is een game met uitdagingen, ontwikkelingen, kanskaarten en dilemma’s. Die spelelementen zorgen voor discussies maar ook voor reflectie op de kernwaarden en fundamenteel gedrag.

Deelnemers verwerven inzicht in hoe zij zichzelf, hun teams en uiteindelijk de organisatie als geheel succesvoller maken door elke dag naar die waarden te leven.

Interactieve game op iPads

Align is een interactieve game die spelers de waarden van de organisatie, het bijbehorende gedrag en de consequenties daarvan binnen twee uur doet begrijpen en ervaren. Tijdens de game ervaren de spelers uitdagingen, ontwikkelingen, kanskaarten en dilemma’s. 

Elke speler moet individuele scores bewaken voor de kernwaarden en drie afgeleide  terreinen (tevredenheid van het personeel, klanttevredenheid en omzet). Doel van de game is om als totale organisatie het optimale resultaat op de organisatiescore te halen. De game kan meerdere keren worden gespeeld door alle echelons in de organisatie. 

Het is niet moeilijk om beslissingen te nemen als je weet wat je kernwaarden zijn.

Doelstellingen Align game

Align is een sleutelonderdeel in het implementatieproces van kernwaarden, van het introduceren, onderzoeken en doorgronden van die waarden. 

De belangrijkste doelen van de game zijn: 

  • Deelnemers het verband laten zien tussen de dagelijkse uitdagingen, de kernwaarden en succes.
  • Medewerkers te stimuleren om beslissingen te nemen en te handelen in lijn met de kernwaarden.
  • Het ervaren van op de kernwaarden afgestemd gedrag en het leren bespreken en toepassen van combinaties van waarden bij verschillende dagelijkse activiteiten.
  • Het ervaren van de (negatieve) gevolgen het niet naleven op risico’s, klanttevredenheid, kwaliteit en samenwerking met collega’s. 

Het bovenstaande wordt niet bereikt op een dwingende, pedante, manipulatieve manier, maar door onderzoek, interactie en dialoog. 

Reacties van deelnemers

“Toen ik voor het eerst over kernwaarden hoorde, dacht ik: daar heb je weer zoiets dat ze op het hoofdkantoor verzinnen en dat niet relevant voor mij is. Na het spelen van dit spel begrijp ik echt waarom we die kernwaarden hebben en hoe ik ze in mijn dagelijks werk kan toepassen.” 

“Ik vond het echt plezierig om dit spel met mijn team te spelen en samen te praten over hoe wij uitdagingen aanpakken of op een dilemma reageren met inachtneming van onze kernwaarden.” 

“Dit spel hielp mij het gesprek aan te gaan over wat wij moeten doen of laten om samen als organisatie te groeien en onze ambities te verwezenlijken.” 

“Tijdens de game hadden wij als team zoveel plezier met het oplossen van alle vragen en het halen van de hoogste score. Fantastisch!” 

Ik had nooit beseft hoe het (niet) handelen naar deze kernwaarden de totale prestatie van een organisatie kon beïnvloeden. Mijn ogen zijn echt geopend.  

Cliënt-specifieke content

Align wordt gespeeld bij verzekeraars, banken, IT-bedrijven en high-tech industrieën. 

De online versie van Align is zo ontworpen dat cliënt-specifieke content op de bestaande game-engine geplaatst wordt. Dat betekent maatwerk tegen gereduceerde kosten.

Align spelen in uw organisatie?

Contact: Thomas Benedict
Align spelen in uw organisatie?