Pak de ontwikkeling van uw toekomstige leider strategisch aan, want zij hebben een grote impact op de bedrijfsvoering.

Goed leiderschap is de stuwende kracht achter uitzonderlijke prestaties van teams en individuen. En het is op alle niveaus onontbeerlijk voor succesvolle organisaties. Zeker als er sprake is van onzekerheid door veranderingen of reorganisatie. Maar het verbeteren van de vaardigheden van managers kost tijd en geld. Pak de ontwikkeling van High Performance Leadership strategisch aan en zorg ervoor dat de tijd en financiële middelen die u investeert goed worden besteed.

Wij geloven dat ervaringsgericht leren de beste resultaten oplevert. Onze tailor-made programma's staan bol van innovatieve leermethoden. En de werkwijze van onze coaches is persoonlijk, confronterend, standvastig en in sommige gevallen oncomfortabel. Maar altijd doeltreffend.

Wat kunt u verwachten?

01

Zorgvuldige analyse

Wat is de businesscase voor dit ontwikkelingsprogramma? Hoe verhoudt het zich met uw strategie en met uw dagelijkse bedrijfsvoering? De context van uw organisatie is het fundament van onze programma's. Net als de competenties en gedragingen van de deelnemers.

02

Effectieve blended learning

Wij zien blended learning als een geïntegreerde leertoepassing, gericht op wat de deelnemer nodig heeft en wil leren. We combineren verschillende communicatiemiddelen om de boodschap over te brengen. Samen gieten we de juiste informatie in het juiste format en spitsen deze toe op de deelnemers. 

03

We meten de voortgang

We volgen en meten gedurende een langere tijd veranderingen in de ontwikkeling van het leiderschap. Er worden doelen gesteld en de resultaten worden gecontroleerd. Als het nodig is, passen we het programma aan. We beoordelen de omvang van de gedragsverandering in verhouding tot uw doelstellingen.

04

We zorgen voor gedragsverandering

Vaak is er een gedragsverandering nodig om een effectievere leider te zijn. Dit betekent dat de onderliggende mentaliteit aangepast moet worden. Dit kan oncomfortabel zijn voor deelnemers, trainers van het programma, mentoren en leidinggevenden. Maar zonder een aanzienlijke hoeveelheid ongemak is de kans groot dat het gedrag niet verandert.

En de resultaten?

Na onze ontwikkelingsprogramma’s zijn mensen in staat om alert en succesvol te anticiperen op toekomstige uitdagingen. De communicatieve vaardigheden zijn sterk verbeterd, net als het kunnen oplossen van problemen en het beïnvloeden van mensen. Mensen zijn uit hun comfortzone gestapt en hun persoonlijke leiderschap is beïnvloed. Bovendien versterken we het netwerk tussen deelnemers en mensen buiten het programma.

Het programma maakt je bewust van het effect van je gedrag op anderen.

Selma de Ridder - Senior Tax manager PwC

Development?

Meet our expert:
Relevante cases: