De intensiteit van management games

De focus van onze management games ligt op kennis, inzicht en bewustzijn. We dagen deelnemers uit tot het reflecteren van hun gedragingen. Dit levert een invloedrijke dialoog op over thema’s als visie & strategie, samenwerking, cultuur, integriteit en diversiteit.

“Ik vond de energie en opwinding geweldig. De buzz over de kernwaarden, de sessies en het spel is er nu nog steeds.”

Chris van Voorthuysen - HR Director Interxion

Some examples

LINKXS Spel voor teamontwikkeling

Dit is een van onze spellen die door toonaangevende bedrijven het meest gespeeld wordt. In dit invloedrijke managementspel ligt de focus op samenwerking, ondersteuning, competitie en conflict. Het draait bij Linkxs om houdingen en vaardigheden. Mensen met allerlei opleidings- of beroepsniveau kunnen het spelen.

Linkxs speel je in groepen van acht tot twaalf spelers. Deze groepen deel je onder in vier subgroepen. Elke subgroep krijgt twee taken die ze uit moeten voeren. Maar de kennis en middelen om dat te doen, zijn verdeeld over alle groepen. De subgroep kan alleen bij het eigen deel van de informatie. Ze moeten dus de ontbrekende stukken zien te bemachtigen. Er ontstaat een interessant spel waarbij de communicatie tussen de subgroepen zo is opgezet dat de spelleider gemakkelijk kan observeren zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn.

Lees meer over Linkxs op incontextsimulations.com

Learn more about LINKXS at www.incontextsimulations.com or call +31 35 628 6848.

Connect ORGANIZATIONAL VALUES GAME

Connect is the value game, that excites your employees to work per the values & principles of your organization. They gain insights in how core values will benefit you and your team in achieving organizational goals. This online game can be customized. 

The Connect game can be played with multiple groups. Each group, containing 1 to 3 participants, uses one tablet. The goal is to achieve the highest organizational results. The game lasts approximately 2 hours and is facilitated by experienced game facilitators.

In each round, players face challenges and solve dilemmas related to their daily activities. Each decision in the game has immediate impact on performance in the game. Players experience how their behavior impacts the success of the organization.

  • Each round triggers dialogue and reflection on the desired culture and aligned behaviors.
  • Learn more on Connect at incontextsimulations.com

Learn more about ALIGN at incontextsimulations.com or call +31 35 628 6848.

Stepahead Financial services

Outlearn your competition! StepAhead is a strategic business simulation, which helps your employees to practice setting a strategy to live by, not only in words, but also in actions. You achieve your goal as an organization by outperforming the aggressive competition.

body

Play

Learn more on Stepahead at www.incontextsimulations.com or call +31 35 628 6848.

BizzBuilder Professional services

This simulation is about investing in business relationships for successful business. Bizzbuilder is interesting for all professional service providers who want to stimulate their staff to enter into a partnership with external and internal clients. 

vvv

Play

Learn more on BizzBuilder at www.incontextsimulations.com or call +31 35 628 6848.

More about Management Games?

Meet our expert: Karin Vrij
More about Management Games?