7 CRUCIALE CRITERIA BIJ HET ONTWERPEN VAN GAMES EN SIMULATIES

ZO CREËREN WIJ IMPACT

Bij InContext Business Simulations hanteren wij de volgende cruciale criteria bij het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en faciliteren van onze impactvolle games en simulaties: 

  1. Herkenbaarheid: weerspiegelt de feitelijke organisatie
  2. Relevantie: gericht op de meest relevante leerdoelen
  3. Vrijheid: biedt de kans om verschillende opties te testen
  4. Toepasbaarheid: het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk
  5. Concurrentie en samenwerking: ervaar de noodzaak van samenwerking om te slagen
  6. Veiligheid en uitdaging: de game of simulatie past zich organisch aan aan het niveau van de deelnemers
  7. Een ervaring voor het leven: high-energy, fun en een overweldigende impact
In detail

1. Herkenbaarheid

Wij zorgen ervoor dat de bedrijfssimulatie, managementgame of 'company simulation' de feitelijke organisatie weerspiegt. Wij beginnen met het maken van een systeemdiagram dat de dynamiek van uw organisatie weergeeft: hoe het een het ander beïnvloedt en hoe beslissingen genomen worden op basis van begrip van die dynamiek. 

Afhankelijk van uw strategische doelstelling brengen we beperkingen in de simulatie aan en richten die op relevante aspecten van de organisatie, zoals leiderschap, communicatie, change management, logistieke processen, samenwerking of verkoop.

2. Relevantie

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de simulatie of game richten we op de meest relevante leerdoelen van de speler. Tijdens onze games en simulaties brengen we deelnemers in bedrijfskritische situaties, waarin ze uitgedaagd worden tot het nemen van moeilijke beslissingen en het oplossen van netelige situaties en dilemma’s. Zo tonen ze op verschillende manieren hun vaardigheden. Maar om relevant te zijn moet een game niet alleen de juiste uitdagingen bieden. De keuzes en het gedrag van de spelers moeten op zo’n manier geregistreerd worden dat de game die kan gebruiken. 

De game moet realistisch zijn en op gedrag reageren op een manier die consequent is en afgestemd op de leerdoelen. De spelers boeken positieve resultaten wanneer zij de juiste beslissingen nemen en het gewenste gedrag tonen dat overeenstemt met die doelen. 

3. Vrijheid

De mogelijkheid om verschillende benaderingen uit te proberen, bouwen wij in. Wij bieden de spelers de gelegenheid om uitgebreid te experimenteren. Het is voor een speler niet motiverend wanneer hij of zij te snel op de grenzen van de gesimuleerde wereld stuit. Een simulatie moet niet te opvallend gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag afstraffen.

De beste simulaties zijn niet te normerend, in de zin dat zij niet ‘één juist antwoord’ aanleren. Het is veel beter om spelers geleidelijk de consequenties van hun eerder genomen beslissingen te laten ervaren. Een genuanceerde, elegante link tussen oorzaak (de keuzes en het gedrag van de spelers) en het door de speler ervaren gevolg is wat het verschil maakt tussen een goede en een briljante simulatie. 

4. Toepasbaarheid

Het tijdens een game of simulatie geleerde moet toepasbaar zijn. Het opgedane bewustzijn moet leiden tot gedeeld inzicht, opgeloste kwesties, inspiratie en verbinding. Deelnemers moeten in staat zijn dit alles in de dagelijkse praktijk van hun werk toe te passen. 

5. Concurrentie en samenwerking

InContext Business Simulations versterkt ervarend leren door concurrentie. Het wedstrijdelement zorgt ervoor dat de meeste mensen snel volledig in de simulatie opgaan. Dat competitieve element is op zich een van de leerdoelen: concurrentie met jezelf, concurrentie tussen spelers en tussen teams. Maar vooral is het belangrijk te leren dat er samenwerking nodig is om te winnen. 

Wij ontwerpen geen strijd tegen de computer, maar concurrentie tussen spelers die tegelijkertijd de noodzaak tot samenwerking ervaren om hun doelen te bereiken. Dat is een ervaring die je niet snel vergeet.

6. Veiligheid en uitdaging

De simulatie of game moet een veilige en toch uitdagende omgeving bieden. Daarom ontwikkelen wij open games en simulaties. Er zijn geen ingebouwde rampenscenario’s. Onze games en simulaties reageren op de acties en interacties van spelers, op hoe en in welke mate zij samenwerken, zowel positief als negatief.

Die intelligente aanpak garandeert dat de game of simulatie zich organisch aan het niveau van de spelers aanpast.  Als je heel goed speelt, wordt het moeilijker om te winnen; en als je beslissingen minder goed uitpakken, maakt de game of simulatie het wat makkelijker. Want uiteindelijk gaat het erom dat de deelnemers blijven leren.

7. Een ervaring voor het leven

De game of simulatie moet een blijvende indruk achterlaten; iets dat de deelnemers zich nog lang, heel lang zullen heugen. Onze games en simulaties leveren high-energy, fun en een overweldigende impact. 

Bord, digitaal of hybride

Of het nu om een bordspel gaat, een digitale simulatie op de laptop of tablet of om een hybride spel dat onze simulaties en games combineert met andere leermiddelen, InContext Business Simulations bouwt geavanceerde, opwindende simulaties en games waarin elke speler zich kan verliezen. 

Meer informatie

Contact: Thomas Benedict
Meer informatie