DE BASIS VOOR IMPACTVOLLE SIMULATIES: SYSTEEMDENKEN

Onze 'company simulations' en business-simulaties en -games zijn ontwikkeld op basis van ‘systeemdenken’, zoals verklaard door Peter Senge in zijn boek The Fifth Disciple (1990). 

Onze 'company simulations' en business-simulaties en -games zijn ontwikkeld op basis van ‘systeemdenken’, zoals verklaard door Peter Senge in zijn boek The Fifth Disciple (1990). 

Systeemdenken helpt ons de complexe en non-lineaire relatie te doorgronden tussen oorzaak en gevolg, en zodoende exact aan te geven waar het leervermogen van organisaties tekort schiet.

Die tekortkomingen kunnen leiden tot een onjuist begrip van wat er aan de hand is. Zo kunnen mensen die zelf deel uitmaken van het systeem moeite hebben om overzicht te krijgen over de wisselwerking tussen delen van het systeem. 

Pogingen om problemen op te lossen zonder begrip voor het systeem als geheel leiden meestal tot ongewenste uitkomsten.

Zo kan het voorkomen dat ingrijpen geen of onvoldoende effect heeft, leidt tot ongewenste (bij-)verschijnselen of op korte termijn een oplossing biedt terwijl de gezondheid van het systeem als geheel op langere termijn wordt aangetast. 

Quick fix?

Een voorbeeld van zo’n 'quick fix' in BizzBuilder is de kwestie van een deelnemer die zijn bedrijf snel wil laten groeien en de kans krijgt om zijn diensten aan een bepaalde klant uit te breiden.  

  • Maar om aan de vraag te voldoen moet hij een te zwaar beroep doen op de capaciteiten van zijn team.
  • Dat betekent dat zij werk moeten doen waarvoor ze niet zijn opgeleid.
  • Dit heeft twee ongewenste gevolgen: Allereerst zal de klant niet tevreden zijn met het resultaat.
  • En daarmee zal de klant minder geneigd zijn nieuwe kansen te bieden en wordt de algemene reputatie aangetast.
  • Het andere effect is dat de teamleden, onder druk gezet om werk te doen waarvoor ze niet zijn opgeleid, minder productief en minder gelukkig zijn.
  • Hun verminderde arbeidsvreugde kan leiden tot hun vertrek uit het team. 

Zo leidt de snelle oplossing om het bedrijf te laten groeien uiteindelijk tot een ontevreden klant, minder kansen, minder productiviteit en een kleiner team. De snelle oplossing heeft op lange termijn dus het omgekeerde effect. 

Een korte video ter illustratie

Een korte video illustreert hoe InContext organisatiegames ontwikkelt tot precisie-instrumenten waarmee u uw organisatie doorgrondt. 

"Om een simulatie te bouwen die past bij uw situatie, hebben we een systeemdiagram nodig…"

Meer over systeemdenken

Contact: Thomas Benedict
Meer over systeemdenken