COMPANY SIMULATION ‘LIFESAVER’

In nauwe samenwerking ontwikkelden InContext en GSK de company simulation LifeSaver. Het doel van LifeSaver is om de teams voor vaccin-ontwikkeling tot een eenheid te smeden binnen de bredere GSK organisatie.

GlaxoSmithKline (GSK) is een internationaal farmaceutisch bedrijf dat werkt in 115 landen. GSK ontwikkelt vaccins, medicijnen en gezondheidsproducten. 

De matrixteams van GSK opereren in de keten van activiteiten die te maken hebben met de ontwikkeling van nieuwe vaccins: 

  • het signaleren van de maatschappelijke/medische behoefte
  • research & development
  • de commercieel succesvolle vermarkting
  • de doorontwikkeling.

Als gevolg van een breuk in de hiërarchische structuur van de organisatie moest een aparte structuur voor de matrixteams worden ontwikkeld, om te komen tot duidelijk projectmanagement, prioritering van beschikbare resources en optimale samenwerking, zonder de verticale balans te verstoren.

“Top ranking in my 25 years in the pharmaceutical industry”

Deelnemer GSK company simulation 'LifeSaver'
Tien jaar in twee dagen

In zeer nauwe samenwerking ontwikkelden InContext en GSK een maatwerkprogramma, de company simulation LifeSaver. Het doel van LifeSaver is om de teams voor vaccin-ontwikkeling tot een eenheid te smeden binnen de bredere GSK organisatie. Het opzetten hiervan riep belangrijke vragen op:  

  • Hoe verhouden formele communicatielijnen zich tot de informele contacten/besluitvorming?
  • Hoe breng je persoonlijke doelstellingen van teamleden in lijn met de doelen van het team en de bredere organisatie?
  • Hoe bevorder je een op ondernemen gerichte mindset?
  • Hoe vind je het evenwicht tussen persoonlijk leiderschap en de bereidheid om taken uit te voeren?

InContext ontwierp een company simulation die exact is toegesneden op de specifieke dilemma’s die een rol spelen bij de ontwikkeling van vaccins binnen GSK. 

De game wordt gespeeld door 30 deelnemers die in twee groepen met elkaar concurreren. Belangrijk daarbij is dat de deelnemers niet mogen opereren in hun gebruikelijke rol binnen GSK. Daardoor opereren ze vanuit een onbekende positie die nieuwe eisen stelt, terwijl ze tegelijkertijd vanuit een ander perspectief naar hun feitelijke plaats in de organisatie kijken. Dat verbreedt hun referentiekader. 

Tijdens de simulatie zien de deelnemers direct het effect van hun eigen gedrag. Dat wordt nog versterkt door het feit dat de game het proces van vaccin-ontwikkeling, dat normaal tien jaar duurt, concentreert tot twee dagen. 

“Very well designed course. Everyone in the company should do this once to understand the company, the project + you.”

Deelnemer GSK company simulation 'LifeSaver'

Theorie en reflectie

InContext ontwikkelde een simulatie met een geweldige leercurve, doordat er ruimte is om binnen de simulatie reflectie te combineren met de relevante theorie.

De game is goed voor twee dagen spanning, frustratie en plezier. De deelnemers doen direct ervaring op met het referentiekader van hun teamgenoten, met onmiddellijke gevolgen voor de kwaliteit van de samenwerking.

De simulatie is in 2013 geïntroduceerd en wordt nu meerdere keren per jaar met succes gespeeld op locaties in België, Italië en de Verenigde Staten.

"This is a great training which gives you the opportunity to directly measure the outcome of actions, force the team to work together to correct and learn and see if it worked or not”

Deelnemer GSK company simulation 'LifeSaver'

Meer over company simulations

Contact: Karin Vrij
Meer over company simulations